PPM

preventive

personalized

medicare

مـــا کـــی هســـــتیم؟

? Who We Are

ما یک گروه متشکل از داروسازان و پزشکان هستیم که پی پی ام را تاسیس کردیم؛ بر مبنای یکی از به روزترين متودهای پزشکی در دنیا که می گوید: همه چیز درمان نیست. در پی پی ام ما در تلاش هستیم با آگاهی سازی هرچه بیشتر سطح سلامت جامعه را افزایش دهیم و به سمت این هدف برویم که درصد ابتلا به بیماری های صعب العلاج یا به عبارتی (life threatening disease) کاهش پیدا کند. این امر به کمک علم پیشگیری؛ به معنای کلی خود صورت میگیرد و با توجه به تفاوت شرایط زندگی ما طبعا این کار باید به صورت شخصی سازی شده برای هرکس انجام شود.

مـــا کـــی هســـــتیم؟

?Who We Are

ما یک گروه متشکل از داروسازان و پزشکان هستیم که پی پی ام را تاسیس کردیم؛ بر مبنای یکی از به روزترين متودهای پزشکی در دنیا که می گوید: همه چیز درمان نیست. در پی پی ام ما در تلاش هستیم با آگاهی سازی هرچه بیشتر سطح سلامت جامعه را افزایش دهیم و به سمت این هدف برویم که درصد ابتلا به بیماری های صعب العلاج یا به عبارتی (life threatening disease) کاهش پیدا کند. این امر به کمک علم پیشگیری؛ به معنای کلی خود صورت میگیرد و با توجه به تفاوت شرایط زندگی ما طبعا این کار باید به صورت شخصی سازی شده برای هرکس انجام شود.

Medicare

مراقبت پزشکی

مـــراقبت پزشکی یعنی مجموعه‌ای از فعالیت‌ها برای تأمین سلامتی شما تا یک زندگی سالم و راحت داشته باشید.

Personalized

شخصی‌سازی شده

شخصــی‌ســازی شـــده یعنــی انتخـــاب کاربردیتــرين پیشـــنهاد که فقـط برای شمـــا بهینــــه شـده است.

Preventive

پیشگـیــــرانـــه

پیشگیرانه یعنی آنچه ممانعت کند از به مخاطره افتادن سلامتی شما.

Preventive

پیشگـیــــرانـــه

پیشگیرانه یعنی آنچه ممانعت کند از به مخاطره افتادن سلامتی شما.

Personalized

شخصی‌سازی شده

شخصــی‌ســازی شـــده یعنــی انتخـــاب کاربردیتــرين پیشـــنهاد که فقـط برای شمـــا بهینــــه شـده است.

Medicare

مراقبت پزشکی

مـــراقبت پزشکی یعنی مجموعه‌ای از فعالیت‌ها برای تأمین سلامتی شما تا یک زندگی سالم و راحت داشته باشید.